Διεύθυνση: ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 44, 546 22, Θεσσαλονίκη, Χάρτης

Κινητό τηλέφωνο: 6974113355

Το email σας: ddragoumis@gmail.com

Website: https://www.dragoumis-breast.com

 

Ο Δημήτριος Δραγούμης είναι ο χειρουργός μαστού που εισήγαγε και εφάρμοσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τεχνικές τμηματικής αποκατάστασης μαστού (Partial Breast Reconstruction) με χρήση κρημνών διατιτραινουσών αρτηριών θωρακικού τοιχώματος (Chest wall perforator flaps). Εκτελεί όλο το εύρος των σύγχρονων ογκοπλαστικών επεμβάσεων, ενω παράλληλα διενεργεί πλήρη μαστολογικό έλεγχο για γυναίκες κάθε ηλικίας στο ιδιωτικό του ιατρείο μαστού στην Π.Π. Γερμανού 44, στο ιστορικό κέντρο της θεσσαλονίκης.

Περισσότερα